Om Hantverkardagen

Hantverkardagen riktar sig till dig med företag som är verksamt i Valdemarsviks kommun inom
bygg- och anläggningsbranschen.

Yta för monter, 3×6 meter, kommer att finnas längs med torg och gator i centrala Valdemarsvik.
Önskar ni få en större monteryta, så kontakta oss.

Utställaren svarar själv för utrustning och annat för sin monter.

Ett fåtal platser med tillgång till elektricitet finns vid Valdemarsviks Sparbank,
övriga platser har ej elektricitet.

Montern ska vara upplockad klar till start kl. 10.00 och får inte plockas ner före kl. 15.00.

Kostnad för grundytan är 500 kronor exklusive moms och faktureras via Turistföringen Visit Valdemarsvik
i samband med anmälan.

Hantverkardagen genomförs i samarbete med Valdemarsviks kommun, Valdemarsviks Sparbank,
branschorganisationen Byggföretagen och Turistföreningen Visit Valdemarsvik.